Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

3 Basale Ting.

 

Hvad er den ene ting der er det vigtigste i det moderne menneskes liv ud over ilt og vand?

 

Det er ikke job, børn, hustru, mand, penge eller materielle besiddelser.

Den absolut vigtigste ting ud over ilt  og vand er for det moderne menneske elektricitet.

Uden elektricitet går absolut alt i stå. Uden elektricitet er vi blot hulemennesker igen.

Elektricitet har formet og forandret menneskeheden som intet andet i historien.

Tak til de fantastiske Elektroner!

Hvad er ulempen?

Ulempen er ikke selve elektriciteten, men hvordan den reelle sandhed om elektriciteten er blevet skjult for menneskeheden. Elektrisk energi der skulle være næsten til fri brug for alle kommer desværre til os med enorme omkostninger for både planeten og menneskeheden der skulle have gavn af den.

Energi er gjort til en handelsvare og leveret til den enkelte under kæmpe omkostninger; omkostninger så høje, at vi er blevet økonomiske slaver samtidig med at vi kreerer kæmpe formuer for utiltalende og få monopoler.

Realiteten omkring elektricitet er, at vi på ingen måde behøver at ”udgrave” hele planeten for fossile brændsler for at fremstille den. Vi behøver heller ikke forbrænde nær så megen olie eller kul til transport og opvarmning af vore huse eller air kondition når det er varmt, drive vore fabrikker og dyrke afgrøder.

Hvis det er sandheden, hvorfor er tingene så på den måde de er?
Det ville være nemt at skyde skylden på de ultra grådige og ultra rige som snød menneskeheden i det tidlige 20. århundrede, men det ville ikke være sandheden. Sandheden er at vi også har et ansvar, for vi har ”købt” deres løgne og ideer.

Sandheden er at almindelige folk må begynde at ændre deres opfattelse af realiteterne og smide løgnene væk om det vi kalder energi facts, og i stedet fokusere på en ny og lys fremtid med hele dens fantastiske potentiale.
Almindelige mennesker vil udløse en ny forståelse af energi og bringe en frihed frem baseret på reel sandhed.

Indtil almindelige mennesker begynder at ændre sig kan vi ikke smide den moderne energis lænker. Vi kan heller ikke redde vores hjem og levested – miraklet – kaldet jorden fra hærgen og ødelæggelse.
Vi kan ikke regne med at industrien og videnskaben med alle deres professorer ændrer tingene, så vi skal starte med at ændre os selv og så gøre tingene selv, og først da får vi den fulde frihed og kan ændre forholdene for vores ”moder jord”.

 

Den kommende nye elektriske æra vil først blive til virkelighed når vi ”Folket” får det til at ske uden at skele til de politiske skødehunde og monopolistiske industrier og vente på at de får det til at ske for os.
Vore tanker er hvor det reelt sker.

Hvorfor tror du der udfoldes så mange kræfter for at holde folks tanker og bevidsthed fanget og distraheret ?
Det er fordi ved at kontrollere folks tanker og bevidsthed kontrollerer man også virkelighedens dannelse.

Når almindelige mennesker ændrer overbevisning vedrørende den store elektriske løgn til den absolutte sandhed vil vi almindelige mennesker vriste energi paradigmet fra løgnerne og tyvene, og vi vil transformere teknologien til noget der tjener personlig frihed og kreativitet. Det vil give menneskeheden en ny og frisk opgraderet civilisation hvor hver enkelt person vil have muligheden for at nå deres højeste forhåbninger og fulde potentiale.

Hovedparten af såkaldt ”videnskabelig fakta” er intet andet end accepteret fiktion.

De anerkendte videnskabelige synspunkter vedrørende elektromagnetisme er præcis det – accepteret fiktion.

Sandheden er skjult i det almindelige billede.

Når du endelig bliver klar over at ”Conservation of Energy” (Newtons 3. lov) konceptet kun passer på elektromagnetiske enheder hvor input og output er designet til at være lige og modsatrettede, er det først du har set sandheden og er trådt gennem åbningen til den anden side.

Der har været en overflod af tænkere-innovatører gennem det sidste århundrede der er gået gennem døren til siden hvor den virkelige virkelighed omkring energi findes.

Tesla, Leedskalin, Newman, Adams, Bedini, Murray, Babcock, Depalma, Steorn, Kromray og Christie blot for at nævne nogle få.

Selv Einstein og De Hass sagde, da de genundersøgte Maxwells oprindelige arbejde, at der var alvorlige afvigelser mellem den oprindelige teori og den moderne brug af Maxwells ligninger. De var imidlertid ikke villige til at genere det videnskabelige establishment ved at introducere ændringer til det oprindelige teoretiske arbejde.

 

Zero Point Theory, Energi fra Vacuum, Cold Fusion, Power from Water og alle de andre eksotiske teorier og tekniske tilgange er fantastiske men for nærværende unødvendige for at transformere civilisationens energi Paradigme.

Bygning af motorer og generatorer, der er baseret på principperne om at afbøde Lenz Reaktioner er den mest direkte og effektive vej for den almindelige mand til at tage vores civilisation tilbage og afvise energi slaveriet.

 

Denne viden er grundlæggende og uoprettelig, og den kan ikke tages fra os eller modarbejdes af eliten.

 

De 3 Basale Elementer!

 

1.   Bevarelse af elektrisk ladning. (Hvilket betyde at du kan genbruge elektriciteten flere gange).

2.   Ubalance for Magnetiske & Mekaniske kræfter.

3.   Bevarelse af Momentum

 

Dette er de tre principper der bruges til at fremstille maskiner der kontrollerer og gør brug af energi og mekanisk kraft fra elektromagnetisme.

 

Alle der indtil nu har udviklet maskiner efter de nye og sande realiteter har brugt en eller en kombination af ovennævnte principper i deres arbejde.

Elektricitet kan recycles og genanvendes til at producere arbejde med flere gange hvilket beskriver ”Bevarelse af elektrisk Ladning”.

Interaktionen af magnetisk drevne mekaniske kræfter mellem roterende og stationære organer kan ændres for at mindske Lenz reaktion. Netop dette ændrer nøgletallene i vort favør for maskinens omkostninger for at udføre elektrisk arbejde. Dette beskriver netop ”Ubalance for Magnetiske & Mekaniske kræfter”.

Elektrisk ladning kan bruges til at producere arbejde medens man samtidig tilfører momentum til et roterende legeme i stedet for at fjerne momentum fra et roterende legeme. Dette beskriver ”Bevarelse af vinklet Momentum”.

 

Det fine ved alt dette er, at de elektriske fysiske love altid passer på forholdene og de bliver aldrig brudt af de omtalte koncepter.

Ohms Lov, Kirchoffs Love, Faradays Love, Joules Love og selv Lenz´s Lov er de facto og umulige at bryde, men de kan arbejdes med til at producere ekstraordinære resultater med.

Lenz´s Lov passer absolut på normale maskiner ”lige og modsatrettede” kræfter på samme måde som Maxwells ligninger, men det behøver bare ikke være tilfældet da der er en anden måde at gøre tingene på.

De omtalte ovennævnte love er udtrykt som ligninger, og en ligning kan ikke udtrykke en ulighed. Det er derfor nødvendigt at anvende en anden matematisk form.

 

Den elektriske sandhed, som er blevet skjult i et almindeligt billede, skal udtrykkes som……

 

”Algebraiske Uligheder”

 

Netto Elektrisk Input <  Absolutte Arbejde

 

 

Bevarelse af Elektrisk Ladning, Ubalance af Magnetiske og Mekaniske kræfter og bevarelse af Momentum er alle begreber, der bruges til at skabe ubalance mellem de algebraiske ligninger, der udtrykker den samlede kildes elektriske strømforbrug og algebraiske ligninger der udtrykker det absolutte udførte arbejde.

 

Bekvem Fiktion

 

Lighed som en sandhed eksisterer ikke, fordi den videnskabelige beskrivelse og arten af elektromagnetismen er intet mindre end en bekvem fiktion.

Lenz Lov, Maxwell etc. alle virker perfekt for det de bruges til, det kan der ikke argumenteres imod, men det virker kun en vej og de prøver så at bilde os ind at det er enden på vejen, men det er det rene vås for det ender overhovedet ikke der.

 

Elektromagnetisme er en energikilde og ikke kun et medie for energi omdannelse.

Den sande elektromagnetismes natur er evig i sin eksistens og evig i bevægelse.

Universet vil aldrig lide en termodynamisk død fordi der er en evig omsætning af elektrostatiske kræfter til magnetiske kræfter og omvendt.

 

Den nye elektriske viden er allerede givet til jordens almindelige folk. Alle de mennesker, der stædigt har forfulgt den elektriske energis sandhed i så lang tid, er alle gennemsnitlige mennesker med middelklasse baggrunde, der er blevet fattige fordi de har afvist jagten på penge frem for jagten på viden.

Det nye elektriske paradigme flyder rundt i universet og det kan vi blot fysisk og mentalt koble os ind på. Visdommen er der for den der spørger, men forståelsen af den er hård at vinde.

 

Den enkle sandhed er at elektricitet vil blive tilgængelig i overflod og utrolig billigt, og uden vi behøver at brænde utrolige mængder af fossile brændsler af for at generere elektricitet.

 

NICOLA TESLA VIL FÅ SIT ÅRHUNDREDE

Det er uundgåeligt og nødvendigt. Energi Monopolerne vil smuldre og menneskelig kreativitet vil stige til nye højder.

Hvad er mulighederne og forgreningerne af det der kommer med en ny elektrisk tidsalder??

·         Efterspørgslen for fossile brændsler til at fremstille elektricitet og drive biler med vil blive dramatisk mindre over tid.

·         Energi Monopolerne vil falde sammen til sidst.

·         Energi produktion og kontrol vil ikke længere kunne bruges som et geopolitisk værktøj.

·         Ren og billig lokal elektricitets produktion vil forsyne menneskelig kreativitet, økonomisk vækst og rigdom.

·         Frihed og levestandard vil hurtigt stige.

·         Folk vil blive mindre afhængige af energi-nettet. Centraliseret energifremstilling vil svinde.

·         Tekniske og elektriske energi fordele vil gøre elektrisk transport til konge. Stempelmotorer vil blive forældede.

·         200 års miljø ødelæggelse af planeten jorden vil begynde at heles.

·         Lave energiomkostninger vil muliggøre fremstilling af frisk vand til lave priser.

·         Indendørs produktion af fødevarer og landbrug vil vokse fordi der er let og billig adgang til kunstig belysning og rigelige mængder af frisk rent vand.

·         Presset på landbrugsjord vil falde og reducere presset på landbaserede økosystemer.

·         Presset på økosystemerne i havene vil mindskes hvilket vil muliggøre at oceanerne kan gendanne biomasse.

 

 

 

 

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif