Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

 

El og Grøn Omstilling.

 

 

Vedr. Grøn omstilling!

Er grøn omstilling ønskværdig?

 

Stilles spørgsmålet til en politiker tror jeg ikke der kan være den store tvivl om hvad svaret vil være, og jeg er da også bekendt med, at alle politiske partier er for en grøn omstilling, at vi skal mindske forbruget af fossile brændsler og gøre os mere uafhængige på energiområdet.

I den grønne omstilling er en af de helt store faktorer omstillingen af den elektriske energi vi skal bruge.

Ofte høres der at vi skal spare på energien og finde løsninger så vi ikke skal anvende så megen elektricitet. Tanken er også for mange indlysende og basalt set vel også rigtigt, men de samme folk glemmer at følge det op med at vi skal finde nye måder at producere og levere den energi der er brug for og ikke kun tænke på at begrænse.

Man kunne også spørge om hvad der er vigtigst: Er det den store beskatningsindkomst der er vigtigst eller er det fremstilling af billig uskadelig vedvarende grøn energi.

Det er selvfølgelig svært at forestille sig, at man som politiker ønsker at se bort fra et enormt skatte provenu, og så begynder svarene at lyde noget hult.

For nogle er det klart, at man nu er så forblændet af sol- og vindenergi, at man ikke kan eller vil se længere og så blot som en flok jubelidioter farer blindt afsted for at indføre teknologier hvis konsekvenser de næppe har virkelig gennemtænkt - ser det ud til.

Jeg ved så godt at man måske nok er nødt til at undskylde de samme politikere en del da de selvfølgelig ikke er eller kan være klogere end de informationer de får, og de er jo vandt til at når de store industribosser og folkene ”i elfenbenstårnene” dygtigt råber sol og vind igen og igen ja så må det være rigtigt. De glemmer at stille sig selv spørgsmålet: ”Hvilke interesser ligger bag”. Når så de samme kræfter indoktrinerende nævner ordet arbejdspladser så glider budskabet ufiltreret ind.

Det der undrer i den forbindelse er, at der satses så voldsomt på både sol og vind når man påtænker hvilke alvorlige konsekvenser det har og vil medføre.

Også politikere har en tendens til at glemme, at jo mere sol og vind energi der produceres jo mere er man nødt til at udbygge konventionelt så der stadig kan leveres den nødvendige energi når solen ikke er fremme og det blæser for lidt. Ofte glemmer man også at vi i tider med overproduktion er nødt til enten at brænde energien af ved hver enkelt vindmølle eller næsten forære energien væk til nabolande. Når man så tilmed er begyndt at tænke på skifergas, ja så er man gledet helt af sporet.

At det heller ikke pynter på miljøet med alle de opstillede vindmøller og marker og huse med solceller synes også at være noget man springer meget let over når der tales om miljø i almindelighed, ja man lukker åbenbart blot øjnene i den hellig grønne omstillings navn.

Tænk hvis du vidste at der var et alternativ til alle de før omtalte energikilder – en der ikke kræver tilførsel af energi, en der ikke udleder noget affaldsstof, en der ikke skæmmer miljøet og en der kan være der når man har brug for den og en der giver ultimativ sikkerhed og som er ultimativ fleksibel, tænk om den næsten intet fylder og kan placeres uset ved stort set alle boliger. Bedst af alt så er energikilden uudtømmelig og tilstede overalt.

Vi lever alle i dette uudtømmelige energihav og alligevel tænker stort set ingen på at udnytte det, og slet ikke ”folk på bjerget”.

Tænk om du var en af dem der havde adgang til en sådan teknologi og tænk om du kunne indsætte en sådan energikilde.

Nu burde tanken dukke op, at hvis man kunne anvende en sådan energikilde kunne man både levere en ægte miljøvenlig grøn energi der tilmed var billig at fremstille så man i realiteten kunne bibeholde sit skatte provenu og samtidig levere billigere energi, oprette rigtigt mange arbejdspladser, gøre vores industri mere konkurrencedygtig og øge eksportindtægterne.

 

Ja men sådan en energikilde findes slet ikke vil du givet sige – men det er slet ikke korrekt for den findes – og den udnyttes allerede i det skjulte af nogle få.

Hvis denne energikilde er så fantastisk, hvorfor hører vi så ikke alle sammen om det?

Det er der nogle få meget vægtige årsager til og de går helt tilbage til tiden for Maxwell, Edison, Tesla og Steinmetz, og altså mere end 130+ år tilbage. Det er desværre stadig sådan, at elektrofysikere er elektricitetens største fjender.

Nu hvor vi har internettet er den underliggende viden så småt ved i undergrunds-miljøer at brede sig hos folk der er lige glade med hvad solenergi-, vindenergi-folk og fysikerne mener da de med egne øjne kan se at teknologien virker på trods af hvad fysikerne siger og mener. Mærkeligt nok er flere af fysikkens love over 100 år gamle og ikke opdateret med senere tilkommen viden.

Der var en gang hvor vi startede et industrieventyr omkring vindmøller. De fleste husker sikkert også at teknologien først viste sig i et undergrunds-miljø for siden at blive overtaget af industrien.

For nærværende er det også sådan at den nye form for energi er tilstede i meget begrænsede miljøer, men den er også tilstede i forberedende demonstrations-anlæg i Danmark.

Det store spørgsmål er blot om det langsomt skal brede sig uden om myndighedernes kontrol og under deres ”radar”, eller det skal være myndighederne der tager initiativet til at gøre det udbredt, bevare et beskatningsgrundlag og gøre det til et nyt milliard industrieventyr - for givet er det at folk vil ha’ den teknologi hvis de kan få den.

 

Du kunne måske have lyst til at set vores minianlæg i drift og med egne øjne overbevise dig om at teknologien og energiformen rent faktisk findes. Hvis vi føler os sikre på den nødvendige diskretion vil det også godt kunne arrangeres.

 

Du vil sikkert spørge om hvad der skal til for at det kunne blive et nyt industrieventyr og hvorfor vi ikke bare selv gør det!

 

Vi er af den absolutte overbevisning der også er baseret på historien i de forgangne 140 år, at kun ved at vi har myndighederne i ryggen og at det er dem der vil det, kan det blive en realitet inden for overskuelig tid, ellers vil lederrollen komme fra andre lande. I modsat fald vil det i mange år frem være noget for de få der derved kryber uden om beskatning og kontrol. Sagt lige ud så kan energien og brugen ikke, uden det er formaliseret, beskattes.

 Ja pæren er neddyppet i vand
og
den fungerer stadig
og
det gør den fordi
det er en anden type strøm
end den
du normalt kender.

  

ppp

 

Alle sandheder passerer gennem tre faser .

Den første
er latterliggørelse.
Den anden 
er hvor der argumenteres voldsomt imod.
Den tredje
,  er hvor det accepteres som værende selv-indlysende bevidst !
Arthur  Schopenhauer, German philosopher (1788 - 1860)    

 

 

 

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif