Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

Myten om Høj Effektivitet !

 

Én ting ved vi, nemlig at solenergi virker perfekt ude i rummet, hvor tusinder af satellitter er drevet af energi fra solcellesystemer uden at det behøver vedligeholdelse ogback-up strømforsyning.

Vi ved også, at den måde offentligheden her på jorden er blevet fortalt at de skal sætte deres system op på ikke fungerer uden dyr vedligeholdelse og meget kostbar back-up systemer fra det offentlige net.

Så hvor har vi forskellen, og hvorfor kan solenergi ikke leve op til det lovede og producere vedvarende energi uden alle disse dyre omkostninger ??

Basalt set tror vi godt det kan så lad os prøve at se på hvordan !

Solpanel Myten

 De Mono-Crystallinske Celler der oftest anbefales blev udviklet af NASA til at strømforsyne satellitter i kredsløb.

Panelmyte 1

Ovenstående graf viser relationen mellem indkommende sollys og solcellernes følsomhed overfor denne indstråling.
Bølgelængden vises i nanometer (nm) i bunden af grafen. Som reference er det synlige lys beliggende mellem 400 og 700 nm.
Det gule område repræsentrer lysets spektrum og benævnes som "Solspektret (AW=0)." Hvor AM=0  står for "air mass = nul", hvilket betyder lyset udenfor Jorden's atmosfære.

Grafen viser således også, at Cellernes følsomhed topper mellem 900 til 1000 nm og af arealet under kurven benævnt c-Si solar cells. Det fremgår derfor, at mindre end 20% af deres elektricitets-fremstillende kapacitet er i det synlige spektrum mellem 400 til 700 nm.

Den nøgne sandhed er, at disse celler ikke er designet til at operere i synligt lys. I realiteten omdanner de Infrarød stråling til elektricitet da 80% af deres sensitivitet er mellem 700 til 1100nm.

Udenfor atmosfæren virker det fantastisk, men hvad sker der lige når vi forsøger at bruge det her på Jorden ?

 

Panelmyte 2

Herover er grafen der viser det sollys der kommer igennem atmosphæren og den spektrale følsomhed af cellerne.
Det ses, at der er flere områder af spektret der ikke kommer igennem til Jordens overflade, og det største område er netop der  mellem 900nm til 1000nm hvor de Crystallinske Silicium Celler virker bedst netop som de var designet til.

De dybe indsnit i det gule område er således de frekvenser af solens spektrum der enten reflekteres af atmosfæren eller absorberes af denne.

Hvad betyde så dette ??

Panelmyte 3

Jo det betyder at vi som vist ovenfor i grafen har et billede af hvor meget sollys der er til rådighed fra solen når den er gemt bag en sky.

Det er netop grunden til at power hurtigt falder for denne type solpaneler når solen er bag en sky. Crystallinske Silicium Celler opererer hovedsageligt  på basis af INFRARØD STRÅLING der er repræsenteret af området mellem 700 og 1100nm. Så kun 20% af power kommer fra lys i det synlige område af spektret.

Så en sky for solen betyder at solpanelet i praksis bliver SLUKKET.

 

Lad os nu se på hvordan det ser ud med de Amorphe Silicium Celler !

Panelmyte 4

 

Amorphe Silicium Celler ses som den røde linie på grafen.

Sensitiviteten for denne type paneler er i frequensområdet for hele det synlige spektrum der topper mellem 550 og 660nm.
Denne teknologi blev udviklet til at producere højt output under betingelser med lidt lys. Som eksempel kan nævnes lommeregnere og andre transportable enheder.
De har også deres højeste sensitivitet i området hvor sollyset er kraftigst.

Panelmyte 5

Det er ganske heldigt, så selv om en sky skulle gå for solen og delvist blokere for lyset, ja så kan Amorphe Silicium Celler stadig producere mellem 50% og 80% af maximum.

Det er altså i disse perioder uden fuld  sol hvor de Amorphe celler totalt udkonkurrerer de Crystallinske paneler.

Hvis det er tilfældet i den virkelige verden at de Amorphe celler er rated med lavere effektivitet når vi lige har set det modsatte ?

Forklaringen er, at effektivitet for panelerne er baseret på ideen om den TOTALE ENERGI der kommer fra solen og rammer jorden, hvilket sker med ca. 1000 watts per kvadratmeter. Dette er målt som energidensiteten i forhold til det belyste areal.

Tager vi således de Crystallinske på éen kvadratmeter så producerer det ca. 250 watt i fuld sollys hvilket giver de 25% af de fulde 1000 watt.

For de Amorphe vil samme beregning kun give 150 watt og altså 15%.

Det er altså forholdet mellet det areal den optager i forhold til samlet power produktion under maximal betingelse.

Så det kan godt være, at de Crystallinske paneler er mindre når der skal produceres 1000 watt under idealbetingelser, men de Amorphe fungerer i langt længere tid under almindelige betingelser med vækslende lysindfald, og så kan man jo selv begynde at regne på hvad man har mest af : fuld sol eller vekslende lysindfald. 

Det er jo faktisk det samme som at sammenligne effektiviteten af din bil ved at se på hvor lille den er i stedet for på dens energiforbrug.

Det er bare tåbeligt !!

Over tid i betingelser som vi har det i den virkelige verden, ja så vil de Amorphe Silicium paneler producere 30% til 60% mere elektricitet end de Crystallinske Silicium paneler, så havde man sammenlignet med hvor mange kilo-watt timer de producerede årligt , så ville de Amorphe være #1.

Panelmyte 6

Ovenstående graf illustrerer det tydeligt.

Den viser at Amorph Silicium panel producerer længere når der er sol og producerer mere power i dagens løb når der er skyet.

Man kan så spørge sig selv hvorfor de bedste ikke benyttes altid når de nu performer bedre, og man kunne forledes til at tro det var mere politisk end noget andet.

 

Til forrige side    Næste side          

 

 

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif