Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

Ohm's Lov udnyttet på en anden måde !

Magnetisk energi hemmelighed !

 

 

Strålingsenergi og plasma

Super lav modstand

Ekstern felt interaktion

Tesla talte om ”Strålings Energi” en vending og begreb der er kraftigt misbrugt siden Tesla’s tid, og den oprindelige betydning af begrebet er næsten glemt.

Hvordan defineres det egentlig og hvordan er det relateret til plasma, og hvordan plasma kan tage denne energi og skabe lys og varme med den.
Det er et fænomen der er konsistent og kan eftergøres overalt.

Lysbue

 

Når en plasmabue er initieret ved kontakt mellem de to ledere frigives der orange plasma fra buen. Det er det eneste tidspunkt hvor Retvinklet radial usynlig kraft viser sig og dets fysiske relation til elektricitet og magnetisme. På et hvert andet tidspunkt i et elektrisk kredsløb uden ledende plasma er denne Retvinklet radiale usynlige kraft ikke mulig at detektere.

Orange Plasma bevæger sig fra centret af buen i en ret vinkel i forhold til strømretningen ud i det åbne rum, radialt som eger i et hjul. Den magnetiske Flux er cirkulær om lederen. Plasma i bevægelse, bevæger sig i en lineær retning i en lige linje.

Jo stærkere det magnetiske felt der produceres af den elektriske flow i kredsløbet jo stærkere og udtalt er denne Retvinklede bevægelse af plasmaeffekten.

Under fremstillingen af alle disse Coils og gnistbuer har vi set et konstant fænomen og tilstedeværelse med denne ”Radient Energy”. Hver gang man bemærker det ved man at der er noget med Tesla der er på spil.
Det mærkelige er at de render væk fra det magnetiske felt hvilket anden plasma ikke gør. Hvad det i realiteten er, er en visuel indikation på noget der ellers er usynlig. Det kan ikke måles med et voltmeter eller et amperemeter, men det er der.

Det var tydeligt at da vi begyndte at danne disse plasmabuer var der en masse energi vi ikke kunne gøre rede for.

Tesla beskriver det som at vi lever i denne ”Suppe” eller hav af små partikler (energi partikler).

Suppen reagerer som en væske da det er en ukomprimerbar suppe.

Så her er hvad man kan sige :

Hvor elektroner flyder og regerer : Right Angle Radial Invisible Force (retvinklet radialt udstrålende usynlig kraft) kan ikke udtrykke energi.

Elektroner og Orbitale kredsløb er basis og den konstruktionsmæssige mekanisme for 3-dimentional kemi og dannelsen af molekyler.

Elektroner og Orbitale kredsløb er basis og den konstruktionsmæssige mekanisme for 3-dimentionale synlige kræfter (elektromagnetisme).

Right Angle Radial Invisible Force er en parallel følge-kraft sammen med elektron flowet og er altid tilstede, men kan ikke udtrykke tre-dimensional energi som varme og lys hvis ikke ledende molekyler i et elektrisk kredsløb er renset for elektroner og ledende molekyler og efterladt uden orbiterende elektroner.

Right Angle Radial Invisible Force kan udtrykke sig selv som varme og lys i 3-dimentionale rum ved at bruge molekyler renset for elektroner som kraftforsyning.

Gas plasma passer på beskrivelsen af molekyler uden elektroner. Gas plasma kan bruges som en kraft forsyning til at producere varme og lys med i 3-dimentionale rum af Right Angle Radial Invisible Force.

Fænomenet er set tidligere nemlig på Edisons tid.

Edison var oprindelig en DC-mand og havde kredsløb med kæmpe ledere hvor der løb i tusinder af volt og ampere. Af og til så de også fænomenet hvor lederen begynder at lyse og disse mærkelige gnister der gik radialt ud fra lederen. Det tog de ikke så nøje da Edison var interesseret i at sælge strøm som det vigtigste.

Når det skete sendte de en mand ud for at betjene kontakten.

 

Var han en heldig mand ?

Fordampet

 

Nej næppe da han fordampede. Det skete indtil man udviklede hurtige kontakter der kunne betjenes på afstand.

Så fænomenet er set før, men det var mere et teknisk problem for dem end noget andet.

Tesla forstod det givetvis, men Edison ville blot sælge DC-power.

 

 

Spark 

 Hvorfor dannes Plasma Buen ved kredsløb A med 4 gange større energi end sammenlignet med Plasmabuen produceret ved Kredsløb B selv om OHM’s Lov udtrykket er ens for begge de 2 viste kredsløb ?

 

Fordi varm plasma fra ”Elektron Flow” har evnen til at forvandle Tesla’s Radient Energy til varme og lys. Der er faktisk to former for energi omdannet til varme og lys i kredsløb A.

 

Så hvis Varm Plasma i kredsløb A kan udtrykke ”Radient Energy”, hvor kom så lige den Radient Energy fra ?

Forskellen mellem kredsløb A og kredsløb B er den lange magnetiske vej i Coilen sammenlignet med den korte vej i den tråd-vundne modstand. Coilen i kredsløb A har en længde på 2590 meter = 8500 ft. af magnetisk vej sammenlignet med 2 ft. = 0,6096 m magnetisk vej i modstanden.

I enhver leder der leder DC strøm er der 2 former for energi. Elektron Energi og Radient Energi.

Hvis der er Elektron flow i et kredsløb er der altid et magnetisk felt produceret af lederen. Dette magnetiske felt er Radient Energi kilde og vej. Længden af den magnetiske vej er lig længden på den elektriske leder. Til rådighed værende Radient Energi øges med forøgelsen af længden på den ”Magnetiske Vej”.

 

For os er den ”Magnetiske Vej” vejen for energien i luften der entrer det magnetiske felt der løber rundt om ledningerne, det er en standard belastning og har ingen steder at gå hen, men når det rammer den plasma bliver den varme og lys.

Det fine ved det hele er, at nu hvor vi har et fysisk fænomen kan vi faktisk kvantificere det.

Hvordan får vi nu målt denne Tesla’s Radient Energi (Right Angle Radial Invisible Power) i en magnetisk leder ?

Hvis en Varm Gas Plasma kan udtrykke Tesla’s Radient Energy som lys og varme i et vedvarende energi udtryk så er Radient Energi ikke længere usynlig.

Radient Energi kan rent faktisk når det producerer lys og varme måles og bestemmes som et Watt-udtryk i forhold til tid.

Det er derfor at vi kan sige at Det fine ved det hele er, at nu hvor vi har et fysisk fænomen kan vi faktisk kvantificere det.

Lysbue demo

 

Elektron Flow fra batteriet leverer den initiale energi til at tænde buen og danner også en 8500 ft. langt magnetisk felt.

Batteriet leverer 1 del Elektron Energi til Plasma Buen.

De 8500 ft. Magnetisk Vej er kilden til 3 dele Radiant Energi til Plasma Buen.

Jo længere den Magnetiske Vej er jo mere Radiant Energi vil blive produceret.

Nu da en relation mellem Elektron Energi og Radiant Energi er etableret via Elektromagnetisme og Plasma udladning, har vi blot at benytte simpel Algebra som værktøj for at beregne Radiant Energi.

Hvis Plasma Buen er 40 Watt værd i lys og varme og der er redegjort for de 10 Watt af Plasma Buen stammende fra Elektron Flow, så må de 30 Watt i Plasma Buen være genereret af Radiant Energi.

Elektron Energi udtrykket stiger eksponentielt med kvadratet på ampere, altså Amp2 x R = Watt  eller I2 x R = Watt

Elektromagnetisme stiger eksponentielt med Amp2 så:
Amp
2 – x 2 Amp = x 4 forøgelse i Magnetisme.

Radiant Energi stiger proportionalt med forøgelsen af elektromagnetisme, så Radient Energi stiger også eksponentielt med forøgelsen af Amp i kredsløbet.

 

Hvis Elektron Energi udtrykket ved Plasma Buen som varme og lys er 10 Watt og der er 3 Amp medfører det, at Plasma Buens modstand er 1,111 Ohm.

 

Hvis Radiant Energi udtrykkes af Plasma Buen som lys og varme med 30 Watt, så er spørgsmålet hvordan vi overfører det til de facto i algebra udregning ?

I^ x Magnetiske vejs længde  = Radiant Energi Watt

3 Amp^x 8500 ft Magnetisk vej = 30 Watt af Radiant Energi udtrykt som lys og varme

30 Watt Radiant Energi / 8500 ft = 0,003529 Watt af Radiant Energi udtrykt per fod af Magnetisk udregning med 3 Amp strøm.

 

Hvis beregningen extrapoleres fås følgende :

 Radiant Energi genereret af Coil og tilført Plasma Buen

 Amp arc

Den genererede ”Radiant Energi” af de ”8500 ft. Magnetiske vej” er ansvarlig for en 8,2 % forøgelse i det totale energi udtryk ud over det fra ”Elektron Energi” redegjorte, og dette i henhold til den evigt rigtige ”Ohms Lov”.

 

Det fine ved alt dette er, at vi nu med Ohms lov har bevist at der er to former for energi, og at det hele kan beregnes med simpel Algebra.

 

 Hvad sker der med energiforholdet mellem Elektron Energi og Radiant Energi hvis Coilen’s modstand reduceres fra 40 Ohm til 1 Ohm ?

Arc 2 

Når Coil modstanden er reduceret til 1 Ohm øges Radiant Energi udtrykket til 62,3 % af det samlede energiudtryk. Elektron Energi udtrykket er blevet reduceret på grund af den sænkede Coil modstand. Den ”Magnetiske Vej” er ikke forandret, men de Volt der skal bruges for at nå den ønskede Amp højde er radikalt reduceret.

 

 Den totale mængde Plasma Bue Energi brugt (udnyttet) ved 10 Amp niveau og ved brugen af en 1-Ohm Coil er 444,5 Watt af Energi for 211,1 Watt af DC Elektrisk Energi forbrugt. Ved brug af Elektron Energi er der krævet hele 444,5 Watt elektrisk energi fra DC kilden for at danne en equivalent Plasma Bue.

 

 

        Elektron                                              Elektron Energi +
      Energi alene                                           Rariant Energi

1,11 Ohm Bue Modstand                               1,11 Ohm Bue Modstand

444,5 Watt total energi                      211,1 Watt total Elektrisk energi forbrug

22 DC Volt                                               21,1 DC Volt

20,011 Amp                                            10 Amp

444,5 Plasma Bue Watt                     444,5 Plasma Bue Watt

Det svarer til en 52,5 % reduktion i Elektrisk Energi for at danne en equivalent Plasma Bue.

 

Baseret på dette burde det næste århundrede være århundredet for Tesla’s Radiant Energi.

Husk på, at det ikke er ”raket videnskab” men relativ simpel matematik og materialer.

Vi har således reduceret forbruget af elektricitet til under det halve ved at bruge Radiant Energi til at danne den nøjagtigt samme energi i form af lys og varme.

 

 

Nu da der er sat matematiske udtryk og definitioner på ”Radiant Energi” og dets forhold til ”Elektrisk Energi” og Plasma er spørgsmålet hvordan vi i praksis kan anvende det og hvilke begrænsninger der skal overvindes.

Lys og Varme vil der i en moderne civilisation være et behov for.

Varm Gas Plasma dannet af Radiant Energi kunne anvendes til at levere både Lys og Varme !

 

--------------------------------------------------

Et eksempel på hvordan man rent praktisk kunne anvende Radient Energy til både Lys og Varme...

Radient energy 1

I både teori og praksis vil ovenstående system virke fortræffeligt hvis der anvendes de rette materialer.

Moder Natur har naturligvis opstillet nogle begrænsninger der skal overkommes, nemlig Modstand og Lenz’ Lov, så man skal kunne omgå disse love for at det kan lade sig gøre, og det er slet ikke umuligt.

 

I teorien ville et sådant system som det illustrerede kunne levere varme til vores boliger til NUL omkostninger elektrisk.

I teorien ville der med specialiseret Gas Plasma kunne dannes intenst lys der duplikerer solens lys og naturligvis til NUL i elektriske omkostninger.

Den eneste reelle begrænsende faktor er den fra Moder natur vedrørende ”Elektrisk Modstand”.

Den eneste måde for nærværende til at reducere den elektriske modstand er ved at øge massen af det ledende materiale eller reducere temperaturen for det ledende materiale.

 

---------------------------------------

 

Det der derfor i dag er specielt brug for er, at der fremkommer nye former for ”Super lav Modstand” materialer.

”Super lav Modstand” materialer ville være et gigantisk fremskridt der ville revolutionere produktionen af energi og gøre brugen af ”Radiant Energi” almindelig.

Super lav Modstands-materialer ville også gøre det muligt at danne massivt kraftige og kontrollable elektromagnetiske felter til meget små elektriske omkostninger.

Svaret kunne være Monatomic elementer og monatomic videnskab kunne føre til nye materialer der udviser de ønskede ”Lav Modstand” konditioner.

 

Det er godt med Super Ledere, men det er langt vigtigere med Ledere der har Super Lav Modstand.

 

Det ville være fantastisk hvis nogle dygtige kemikere og forskere ville føle sig inspireret til at fremstille disse billige Ledere med Super Lav Modstand. Det ville være en vigtigere opfindelse end Computeren har været.

 

En metode kunne være Monatomic Metal ligesom Monatomic Palladium, Sølv, Rhodium eller Guld sammen med Copper til at danne et metal med Super Lav Modstand

Leder

 

 

”Super Lav Modstands Tråd” med en modstand på 1/100 af hvad standard copper har. Det ville virkelig revolutionere, og der kunne fremstilles lavpris Elektrisk Energi samt Radiant Energi.

 

Den anden del af Moder Naturs regulatorer vi må omgå er Lenz’ Lov.

External Field Interaction er et koncept brugt til at modgå effekterne af Lenz’ Lov. Det er en lov der i høj grad har sin indflydelse på Internal Field Interaction Motorer.

 

Lenz´Lov

Lenz´Lov

Det er den elektromagnetiske version af Newton´s tredie lov og om bevarelsen af energi.

En induceret elektromagnetisk kraft EMF giver altid resultatet, at der dannes en strøm hvis magnetiske felt er modsatrettet ændringen i magnetisk flux.

Ligeledes vil Maxwell´s ligning også normalt "tæve" dig vind og skæv, men det kommer man helt uden om ved at bygge en motor baseret på External Field Interaction i stedet for Internal Field Interaction.

External Field Interaction konceptet gør Induktion til en hovedsagelig "ensrettet vej". En elektromagnetisk enhed kan tilføre kraft til en anden magnetisk enhed uden lige og modsatrettet magnetisk reaktion og kraft.

Det kan udtrykkes matematisk ved at dividere halvdelen af ligningen med reduktionsfaktoren. Hvis den modsatrettede elektromagnetiske kraft er blevet reduceret med 10% så kan du dividere udtrykket med 10 til at vise den reducerede modsatrettede effekt af Lenz´Lov.

 

På denne måde har vi netop "slået" Lenz´Lov.

 

Det er altså i realiteten ganske simpelt idet du kun skal kunne omgå Lenz´Lov og Lavere Modstand, og så gælder al resten af reglerne om elektricitet.

Motor PB

 

Dette er taget lige ud af Patentet på en External Field Interaction Motor.
Den store ring består af en række af toroidale coils.
På denne måde kan man smide Maxwells ligning væk.

 

Flyback Energy Recovery

Denne External Field Interaction Motor indeholder også et andet koncept der øger forholdet elektricitet til HP omdannelseseffektiviteten.

Fange det kollapsende høj-frekvente magnetiske felt fra drivspolerne som brugbar elektricitet og indsætte den fangede elektriske ladning fra spolen tilbage ind i indputstrømmen.

Prototype motoren overstiger en 50 % reduktion i det elektriske forbrug uden reduktion i motorens HP output. 

   

Prototype Motor Performance 

 PT perform

Effektiviteten af prototype motoren er ca. den samme som en lavteknologisk (low grade) ¾ HP induction motor, men det vi lærer er, at i henhold til Maxwells ligning skulle det være 568 Watt elektricitet forbrugt for at generere 0,762 HP genereret af motoren. Så ifølge bøgerne er motoren 55,7 % elektrisk effektiv.

Det spændende er at ændre på motorens faktor.

Hver drift-coil  har 15 Ohm modstand, men halverer vi deres modstand til det halve nemlig 7,5 Ohm bliver coil tabet også halveret så energitabet deraf også halveres.

Reduceret Coil modstand forøger Flyback Energi genvindingen. Denne genvinding ville være over 75 %.

Rotor til stator koblingen i prototypen er ikke nær så effektiv som den kunne være. Hvad hvis torque fordobles fra 16 ft. lbs. Til 32 ft. lbs.

I realiteten kan man derfor fremstille motoren så der er 1 HP for blot 250 Watt i forbrug.

 

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif