Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

Om os

 

 Vores udfordring

Brug af vedvarende energi er i dag hovedsagelig karakteriseret ved Vind-energi og Solcelle-anlæg. Begge har nogle fordele, men langt flere bagdele som sjældent omtales. De er ofte enten uønskede i landskabet eller når de er der ser de ganske forfærdelige us og skæmmer naturen på alle måder - ja nogle kalder det ligefrem miljøgriseri.

Begge typer er normalt sådan indrettede at de ikke kan lagre den producerede energi. Alle hidtidige løsninger er kommet til kort.

  • Batteri teknologi kommer normalt til kort eller benyttes ikke optimalt.
  • Batteriernes levetid er begrænset hvorfor det økonomisk ikke kan hænge sammen.
  • Både vindenergi og solenergi kan kun konkurrere hvis der samfundsmæssigt ydes store tilskud for at det kan hænge økonomisk sammen.

 

Alle ulemperne medfører uønskede og komplicerede løsninger der involverer Grid opkobling.

 

 Løsning

Ved at tænke lidt anderledes og i basale situationer se bort fra gængs konstruktion af anlæggene kan man fremstille el-producerende anlæg der hverken kræver store arealer eller komplicerede godkendelsesprocedurer og miljøgodkendelser. Anlæggene er yderst flexible da de kan placeres stort set over alt uden at genere nogen.
Anlæggene er billige i fremstilling og behøver ingen offentlig støtte for at være økonomiske i drift.

Anlæggene kan enten være enkeltstående eller kobles til Grid, hvilket muliggør, at man kan håndtere produktion efter behov i det samlede Grid-system om det skulle være ønsket. Det kan desuden kobles så der er tilknyttet lokale lagringsmuligheder.

Anlæggene kan desuden til brug i afsides liggende områder have tilknyttet enhed der ud af luften kan producere rent drikkevand.

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif