Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

Går den Konventionelle
fysik galt ?

 

 Når man taler om Dipole så forstås der at det er 2 poler, der er et punkt med høj energi og den anden pol er et punkt med lavere energi.

 Det er vigtigt at have for øje, at det vi her taler om er udelukkende omkring forskel i potentiale.

Lift bold

 Løfter du en bold op i luften opstår der en forskel i potentiel energi. Mængden af potentiel energi er diffineret ved højdeforskellen mellem bolden og jorden.
Da vi løftede bolden har vi ikke lagret det mindste potentielle energi i den som det ellers hævdes af den almindelige konventionelle fysik. Det arbejde vi udførte er brugt og 100% forsvundet i omgivelserne i samme sekund løftet når sit højdepunkt.

Når almindelig konventionel fysik hævder at "vi får kun det ud som vi har puttet ind" demonstreres der ganske falsk logik og mangel på forståelse for begreberne energi og potentiale såvel som basal matematik, og alt dette vil hurtigt blive klart.

Som udgangspunkt siger den konventionelle fysik, at enten er 1 + 1 = 0  eller  1 + 1 = 1
og du vil snart se, at denne absurditet faktisk er det konventionel videnskab hævder.

Husk, at konventionel tænkning er dirigeret ind i den fiktive tro, at tyngdekraft ikke kan bidrage til potentiel energi der kan levere arbejde, og alle systemer er drfor lukkede systemer aflukket fra det ydre, og det er derfor der hævdes, at 1 + 1 = 0 eller at 1 + 1 = 1 med det formål at distrahere folk i at se, at der er en anden selvfølgelighed. Se blot nedenfor !

Konventionelt hævdes det, at vi bruger arbejde for at løfte bolden, hvorefter vi lagrer Potentiel Energi i objektet i højden, og når objektet slippes får vi "den energi ud vi puttede ind i den".

Læg mærke til, at den konventionelle fysik med deres  "den energi ud vi puttede ind i den" indtræffer efter at objektet har nået sit højdepunkt efter løftet og hvor vi har forbrugt den reelle energi til løftet og altså også efter det punkt hvor objektet falder og udfører arbejde gennem sammenstødet med jorden. Dette er i henhold til det hævdede, at at vi får  "den energi ud vi puttede ind". Det er bare en falsk og forkert konklusion.

Der er 2 basale argumenter som konventionel fysik fremfører :

Den første er at vi putter 1 ind og vi får 1 ud, men det totale arbejde udført er og forbliver 1.
Det er 1 + 1 = 1 hvilket naturligvis er en helt klar matematisk fejl.

Den anden er snarere en vektor analyse hvor de hævder, at et løft er +1 og når objektet kommer tilbage ved faldet er det -1 . Så +1 +-1 = 0. Nogen siger -1 + +1 = 0.
Det er naturligvis matematisk korrekt, men ikke reelt hvad der sker og derfor en fejlslutning.

Klassisk fysik manipulerer den studerende til at tro, at løftet er et "negativt arbejde" når der i realiteten kun kan tales om negativt arbejde når der er en modrettet entropi eller tiden går baglæns.

Det reelle er, at når vi løfter bolden produceres der entropi og det er positivt arbejde og ikke negativt. Den studerende der lærer det konventionelle er bare ikke klar over, at vektor situationen reelt ikke måler udført arbejde og begrebet negativt arbejde i konventionel videnskab er svindel.

Du vil straks se, at formlerne for afgørelse mængden af udført arbejde for at løfte objektet er absolut reel positivt arbejde.

Der blev udført arbejde med at løfte objektet for at overvinde tyngdekraften, så det vi fik ud af dette arbejde var at vi fik løftet objektet selv. Så transporten af objektet var hvad vi fik ud af det vi puttede ind der er en matematisk kendsgerning.

Arbejde = Kraft x Distance  eller KD 

Kraft = Masse x Tyngdekraft (9,81 m/s/s - meter per sekund per sekund eller MT

Derfor, løfter vi et 3 kg objekt til 4 meters højde er det udførte arbejde som følger:

Kraft = Masse x Tyngdekraften eller 3kg x 9,81

Kraft = 29,43 Newton, dvs 29,43 N

Arbejde = 29,43 N x 4 meter = 117,72 Joule

 

Vi kan derfor nu konkludere at det reelle arbejde udført for at løfte objektet på 3 kg til 4 meters højde er 117,72 Joule af energi.
Vi løftede objektet og fik uigenkaldeligt et arbejde på 117,72 Joule ud af det løft.
Læg vel mærke til, at det var positive 117,72 Juole arbejde og ikke negativt arbejde og altså ikke negative Joule.

Det vi fik ud af vores arbejde var objektets løft og det krævede de 117,72 Joule vi stoppede i arbejdet hvilket matematikken korrekt har demonstreret.

Nu da vi er færdige med at løfte objektet så er 100% af den energi vi brugte væk. Der er ikke mere tilbage.

Efter at objektet er løftet til denne højde leverer vi ikke længere noget arbejde til den - vores arbejde er gjort.

Matematikken viser os klart, at vi har brugt 100% af det vi ydede ved løftet.
Nu kommer selvfølgelig det store spørgsmål - hvordan kan vi lagre potentiel energi i et objekt når vi netop har brugt 100% af den til rådighed værende energi på løftet.

Svaret er naturligvis - det kan vi heller ikke !

Det vi derimod har kreeret med vores arbejde er en helt ny Dipol.

Dipolen består af et 3kg objekt i jordens tyngdefelt af 9,81 m/s/s i højden 4 meter.
Der er definitivt potentielt arbejde til rådighed i objektet ved den højde, men det har absolut intet med at gøre at vi skulle have lagret den i objektet da det jo var umuligt.

Tænk lidt dybt over det og lad os så se på hvor meget potentiel energi der er i objektet i den angivne højde i jordens tyngdefelt.

Potentiel energi (PE) = M (Masse) x T (Tyngdekraft) x H (Højde) . PE=MTH.

Du kan se at formlen for beregning af det udførte arbejde for at løfte objektet er identisk.
Arbejde=Kraft x Distance.  Kraft = Masse x Distance.

Derfor giver det naturligvis god mening at den kraft der bruges på et overvinde tyngdekraften ved løftet er den samme som der udøves når objektet vender tilbage til udgangspunket og påvirker jorden ved anslaget.

Ser vi på PE formlen kommer vi frem til, at vi har de 117,72 Joule til rådighed hvilket modsvarer nøjagtigt hvad vi brugte af arbejde på løftet.

Hvad alt dette fortæller os er, at efter at vi har udført et arbejde på de 117,72 Joule for at løfte så er der endnu andre 117,72 Joule tilstede i Potentiel Energi der vil resultere i yderligere arbejde når objektet frigøres.
Hvis objektet er af en sådan karakter, at det er "dødt" materiale der ikke vil hoppe efter anslaget mod jorden så vil alle 117,72 Joule blive frigivet i form af varme ved og på grund af anslaget mod jorden.

Nu kan vi se at det oprindelige "vi får det ud vi har puttet i" ikke er rigtig og vildledende.

Konventionelt ville det være at vi puttede 117,72 Joule i og fik 117,72 Joule ud. For den almindelige beskuer ser det rigtigt ud, men det er nonsense fordi vi udførte et arbejde på de 117,72 J for at løfte objektet og efter vi slap objektet udførte det arbejde for ydeligere 117,72 J ved anslaget mod jorden. Det er derfor matematisk indiskutabelt at der er udført et samlet arbejde på ialt 235,44 J. Samlede de 235,44 J bigrog til universets entropi = matematisk faktum.

Så var det korrekt at vi "kun fik ud hvad vi stoppede i" ville det være 117,72 J men der var jo mere end det vi stoppede i nemlig yderligere endnu 117,72 J hvorfor de konventionelle ville hævde, at 117,72 + 117,72 = 117,72
Enhver kan jo se, at det er forkert udsagn og ren svindel ligesom det også er helt i skoven at påstå at det positive arbejde vi udførte ved løftet skulle være negativt arbejde, vi har jo netop påvist matematisk at det bestemt var positivt arbejde.

Det reelle arbejde er derimod 2 x 117,72 J = 235,44 J så altså 2 x det ud vi puttede i.

Vi kan nu konkludere uden skygge af tvivl, at da vi ikke bidrog til alle de 235,44 J af energi, men kun til de 117,72 J af energi så må resten stamme fra noget andet eksternt og uafhængigt af os.
Dette noget andet er det frie bidrag fra tyngdekraften, hvilket beviser at dette system er åbent for omgivelserne og ikke et lukket isoleret system og at tyngdekraft absolut kan udføre arbejde ved at bidrage med Potentiel Energi.

Det vi fik skabt med vores arbejde var en Dipol, en potentiel difference mellem objektet og jorden. Dipolen afgør hvor megen potentiel energi tyngdekraften kan bidrage med når det frigøres.

Uden at gå dybere i tingene så har vi nu konstateret :

  • Vi får ikke det ud vi putter ind men dobbelt så meget - og det er minimum.
  • Vi lagrer ikke Potentiel Energi i et objekt når det løfter det, fordi når vi løfter objektet til en given højde har vi brugt alle 100% arbejde nødvendig for at løfte objektet, og der er derfor intet at lagre.
  • Fordi der var Potentiel Energi lagret der ikke kom fra os beviser det at systemet rent faktisk er et åbent system og dermed også åben for eksternt input, og altså ikke et isoleret system.
  • Tyngdekraften er ikke et statisk fænomen men dynamisk og kan derfor også levere Potentiel Energi til et system og derigennem bidrage med yderligere fri energi.

 

For at summere de simple kendsgerninger så det ikke kan misforstås har vi matematisk bevist :

  1. Naturen giver os en fri "omgang" der er lig med den mængde arbejde vi ydede og det som minimum.
  2. Der er intet med at vi lagrer Potentiel Energi i et objekt blot fordi vi løfter det.
  3. Det er et åbent system der kan modtage input fra omgivelserne.
  4. Tyngdekraft kan og leverer Potentiel Energi der udfører arbejde.

Princippet der her er etableret udkonkurrerer komplet den falske logik dikteret af den konventionelle fysik :

Arbejde udført for at danne en dipol kan stamme fra flere kilder. Arbejde udført efter at dipolen er etableret er uafhængig af og ikke nødvendigvis lig med eller proportionel med arbejde udført efter etableringen af dipolen.

 

Vil du vide mere så læs bogen "The Quantum Key".

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif