Green eneri 1 Tomorrow´s Energy Today ! - Then..  Kroeis.eu
Don't be so far behind that you believe you are running in front ! 

 

 

Wire Flow

 

Wire Flow

 

I diagrammet ovenfor kan man se at der er tre forskellige forløb over wiren.

  1. Der er det positive Heaviside Flow af Aether Potentiel Energi vist med +P.
  2. Der er det negative flow af Aether Potentiel Energi vist ved -P.
  3. Endelig er der den elektron gas flow vist ved e.

 Nederste del af diagrammet viser batteriet med den venstre side som den positive pol og den højre side er den negative pol.

I toppen af diagrammet cirklen med wire-loop-et er en elpære.

Når elpæren er forbundet til batteriet som vist vil de tre strømme få elpæren til at lyse, og når det sker kalder vi det elektricitet og det eneste vi i virkeligheden måler er spildet.

Dette er måden hvorpå et batteri arbejder.

Et bly-syre batteri til eksempel er i realiteten en vand-brændselscelle.
Det danner vand eller spalter vand afhængig af om det bliver afladet eller opladet. Svovlsyre og bly er også involveret.

Elektriciteten kommer stadig ikke fra at lave vand eller spalte vand molekyler eller anden kemi i batteriet. Det er ganske enkelt den kemiske mekanisme for at øge eller mindske styrken af dipolen og det afgør hvor meget potentiale der kommer ind fra Aether ved terminalerne.

 

Elektroner er ikke nok : Cuprat superledere trodser konvention

 

For ingeniører er snakken lige så gammel som tiden : Elektrisk strøm er båret gennem materialerne bed et flow af elektroner. Imidlertid har fysikere ved Universitetet i Illinois og Universitetet i Pennsylvania at for kobber-holdige superledere kendt som cuprats, er det ikke nok med elektroner til at bære strømmen.

Historien om elektrisk ledning i metaller er alene fortalt i for af elektroner.

”Cuprats viser at der er noget fuldstændigt nyt der skal forstås ud over det elektroner gør, ” siger Philip Phillips, professor i fysik og kemi ved Universitetet i Illinois.

I fysik fastslår Luttinger’s teori at antallet af elektroner i et materiale er det samme som antallet af elektroner i alle dets atomer sammenlagt. Elektroner er de sub-atomare partikler der bærer strømmen i et ledende materiale. Meget-studeret ledende materialer, såsom metaller og halvledere, holder stik med teoremet.

Professor Phillips´ gruppe arbejder med teorien bag høj-temperatur superledere. I superledere flyder strømmen frit uden modstand. Cuprat superledere har forundret fysikerne med deres superledende evne lige siden deres opdagelse i 1987.

Forskerne har udviklet en model der skitserer fordelingen i henhold til Luttinger sætning, der gælder for Cuprat superledere, da hypoteserne teoremet er bygget på krænkes ved bestemte energier i disse materialer. Gruppen testede det og har faktisk fundet uoverensstemmelser mellem den målte ladning og antallet af mobile elektroner i Cuprat superlederne, der trodser Luttinger teoremet.

”Resultatet fortæller os at fysikken ikke kan forklares alene ved elektronerne, ” siger Phillips.

”Det betyder at Cuprats er meget mere mærkelige end man tidligere troede : Noget andet end elektroner bærer strømmen. ”

”Teoretikere har formodet noget i den retning som værende sandheden, men ingen har været i stand til at bevise det, ” siger Phillips. ”Elektroner er ladede. Hvis en elektron derfor ikke bidrager til samlede optælling af ladning, så er der i sandhed en masse at forklare. ”

Forskerne undersøger nu mulige kandidater som bærere af ladningerne, især en ny form for excitation kaldet ikke-partikler.

Phillips, fra Universitetet i Illinois og en ph.d. –studerende fra MIT Kiaran Dave og Universitets professor Charles Kane fra Universitetet i Pennsylvania har publiceret deres fund i journalen Physical Review Letters. Artiklen ”Absence of Luttinger’s Theorem due to Zeros in the Single-Particle Green Function, “ er tilgængelig online.

 

 

 

 

 

 

TQK 

 

 

125_125_en.gif